За нас

ЕМПИЕМ Инженеринг

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЕМПИЕМ Инженеринг ООД е създадена през 2001 от професионалисти в изграждането на комплексни индустриални решения в областта на индустриалния инженеринг.
Реално фирмата оперира още от 1993 с основен бизнес внос и дистрибуция на неръждаеми метали и разнообразни изделия от тях.
Регистрирането на ЕМПИЕМ Инженеринг ООД е обусловено от необходимостта да се обединят вноса и дустрибуцията на неръждаемите стомани и изделия от тях с производството на разнообразни изделия и модули, както и предоставяне на цели комплексни решения на крайни клиенти: международни и български фирми, приватизирали и съществуващи предприятия.

ДЕЙНОСТИ

Основните направления в дейността на фирмата са:

Внос и дистрибуция на неръждаеми стомани и изделия от тях

ЕМПИЕМ Инженеринг ООД е един най-големите вносители на неръждаеми стомани и разнообразни изделия от тях в България.
Поддържаме директни отношения с всички основни европейски производители.

Производство на разнообразни детайли и собственнo разработена система неръждаеми парапети

ЕМПИЕМ Инженеринг ООД произвежда една голяма част от влаганите в инженеринговите проекти детайли, компоненти и възли. Също така произвежда детайли по заявка и спецификация на клиенти.
Производството се осъществява в собствената база на дружеството.

Инженеринг на комплексни решения за

Хранително-вкусовата индустрия
Проектиране, доставка на компоненти, конструиране и сглобяване на цялостни комплексни системи, базирани на изделия от неръждаеми стомани по конкретно задание от възложителя.

Енергетика
Проектиране, доставка на компоненти, конструиране и сглобяване на цялостни комплексни системи, базирани на изделия от неръждаеми стомани по конкретно задание от възложителя.

Текстилна индустрия
Доставка на компонентии разнообразни материали от неръждаеми стомани по конкретно задание от възложителя.

Машиностроителна индустрия
Доставка на компонентии разнообразни материали от неръждаеми стомани по конкретно задание от възложителя.

Дружеството разполага с достатъчно квалифициран персонал с богат опит, който извършва дейностите, свързани с инсталацията на най-разнообразни и комплексни инженерингови решения.

ЦЕЛИ

Навлизането на чуждестранни инвеститори в сферата на индустрията през последните няколко години изисква предоставянето на коренно различни инженерингови услуги, отговарящи и на най-взискателните стандарти. Опитът на ЕмПиЕм Инженеринг ООД в тази област, екипът от професионалисти, както и отличните отношения, които поддържаме с всички водещи европейски производители на неръждаеми стомани, дават възмост за предоставянето на именно такива качествени инженерингови услуги.

Търсим стратегически инвеститори, действащи на територията на България, на които да партнираме в областта на инженеринга: проектиране, доставка и инсталация на разнообразни системи от неръждаеми стомани по конкретно задание от възложителя/инвеститора.

Предимства – защо да изберете нас:

*Изключително кратки срокове на проектиране, доставка и изграждане на инженеринговите системи.

*Използвани материали и компоненти само от първокласни европейски производители.

*Перфектна логистика и спазване на договорените срокове.

*Изключително конкурентни цени.