Преходи и тройници

КОНЦЕНТРИЧНО И ЕКЦЕНТРИЧНО НАМАЛЯВАНЕ

prehodi-i-troinici-1-en

TEES

prehodi-i-troinici-2