Холандърни съединения

ХОЛЕНДЪРНИ СЪЕДИНЕНИЯ-ЖЕНСКИ                                                  ХОЛЕНДЪРНИ СЪЕДИНЕНИЯ-МЪЖКИ

holanderni-soe-1 ХОЛЕНДЪРНИ СЪЕДИНЕНИЯ-ЖЕНСКИ                              ХОЛЕНДЪРНИ СЪЕДИНЕНИЯ-МЪЖКИ

holanderni-soe-1

NUT

holanderni-soe-1

CAP

holanderni-soe-1

RUBBER SEAL

holanderni-soe-1